Prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

PhD tézy: Antimikrobiálna účinnosť a mechanizmus účinku izotiokyanátov (1958)

Habilitačná práca: Štúdium účinku izotiokyanátov na základné procesy metabolizmu buniek (1962)

DrSc. tézy: Izotiokyanáty ako biolobicky aktívne látky (1972)

Modelové organizmy
G+ and G- baktérie: Bacillus subtilis, Escherichia coli B, Mycobacterium tuberculosis-BCG, Mycobacterium smegmatis
Dermatofyty: Candida albicans, Trychophyton sp.
Vláknité huby: Aspergillus niger, Rhizopus oryzae, Penicillium chrysogenum, Penicillium cyclopium
Živočíšne bunky: Ehrlich ascites carcinoma
Červy: Turbatrix aceti
Riasy: Scenedesmus obliquus
Kvasinkové protoplasty: Saccharomyces cerevisiae

Predmet štúdia
• Anti-microbiálna a protinádorová účinnosť ITK a príbuzných zlúčenín
• Quantitatívna štruktúra – vzťah medzi fyzikálno-chemickými vlastnosťami (QSAR)
• Mechanizmus antimikrobiálneho a kancerostatického účinku ITK
• Mechanizmus účinku ITK – enzýmové interakcie
• Mechanizmus účinku ITK – bunkové interakcie
• Izotiokyanáty (ITK) ako metabolické inhibítory energetického metabolizmu odpriahače (uncouplers) oxidačnej fosforylácie
• ITK ako účinné látky na liečbu kandidózy a dermatomykózy

 

použité zdroje a ďalšie informácie: Katarína Horáková

späť